EU Logo

Fundusze Europejskie

Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich
„Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.


Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 000,00 PLN
Grantobiorca: Harmonia studio pielęgnacji Monika Kowalczyk
Kwota grantu: 23 535, 33 PLN

 

Plakat edytowalny11 html 6da476e9d0917ccb